Malaysia xử phạt như thế nào với lao động bất hợp pháp

Malaysia xử phạt như thế nào với lao động bất hợp pháp

Đạo Luật nhập cư Malaysia 1959-1963 quy định xử phạt về nhập cư trái phép, lao động bất hợp pháp và bất cứ ai thuê mướn, bao che lao động bất hợp pháp…

Vi phạm nhập cảnh Malaysia

Hình phạt:

  • Nhập cảnh trái phép: Phạt tối đa RM10,000 hoặc phạt tù tối đa 5 năm hoặc cả hai hình phạt trên, ngoài ra phải nộp mức án phí là RM 3.000.
  • Lưu trú quá hạn: Phạt tối đa RM10,000 hoặc phạt tù tối đa 5 năm hoặc cả hai hình phạt trên, ngoài ra phải nộp mức án phí là RM 3.000.
  • Sử dụng visa hoặc giấy phép nhập cảnh giả mạo: Phạt tối đa RM 15.000 hoặc phạt tù tối đa 5 năm hoặc cả hai hình phạt trên.

Sử dụng lao động bất hợp pháp

Sử dụng 1 hoặc nhiều lao động bất hợp pháp tại Malaysia mà không có Visa lao động hoặc giấy tờ hợp lệ.

Hình phạt:

  • Phạt tiền không dưới RM 10.000 nhưng không quá RM 50.000 hoặc phạt tù không quá 12 tháng hoặc áp dụng cả hai đối với mỗi lao động bất hợp pháp bị bắt.
  • Thuê 5 người trở lên sẽ bắt buộc phải bỏ tù với thời gian từ 6 tháng tới 5 năm và bị phạt tiền gấp 6 lần.

Bao che lao động bất hợp pháp:

Bất kỳ ai cố tình bảo vệ và bao che lao động bất hợp pháp tại Malaysia

Hình phạt: 

  • Phạt tiền không dưới RM 10.000 nhưng không quá RM 50,000.
  • Nếu trên 5 người phải chịu hình phạt tù không ít hơn 6 tháng nhưng không quá 5 năm.

Chứa chấp lao động bất hợp pháp cư trú

Bất kỳ ai chứa chấp người nhập cư, lao động bất hợp pháp cư trú.

Hình phạt:

  • Phạt tiền không dưới RM 5.000 nhưng không quá RM30.000 hoặc phạt tù không quá 12 tháng hoặc áp dụng cả hai.
  • Vi phạm lần thứ hai, phạt tiền không dưới RM 10.000 nhưng không quá RM 30 000 hoặc phạt tù không quá 24 tháng hoặc áp dụng cả hai.
Vô Thường

WELCOME TO VENUOCNHANH.COM

“Ngay cả khi bạn không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào thì bạn cũng có thể về nước nhanh chóng chỉ trong 3 ngày.”

Share this post